رصد و فیلتر روند با stochastic

آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochastic stochastic   و دانلود رایگان اندیکاتورهای متاتریدر همانطور که  اکثر اندیکاتورهای هشداردهنده در نقاط کف و سقف  با کمترین تغییراتی واکنش نشان داده اما این اندیکاتور با لحاظ اندیکاتورهای stochastic و atr روند را بخوبی رصد و می تواند ابزاری تاثیرگذار در شناسایی نقاط ورود و خروج به سهم باشد ضمن اینکه اطلاعت بیشتر دربارهرصد و فیلتر روند با stochastic[…]