نرم افزار فیلتر سهام سودده

( عنایت به همکاری تیم پسام)با توجه به تخفیف ویژه ای که همکاران تیم پسام  برای خریداران سیستم های اراد تریدت در نظر گرفته اند کاربرانی که همه سیستم های اراد را خریداری نموده (چه با تخفیف و چه بدون تخفیف) جهت استفاده از تخفیف ویژه برنامه های پسام  می توانند از لینک زیر  استفاده نمایند .

برای برنامه تشخیص سبد سودده  برای استفاده از اشتراک ۸ماهه بجای پرداخت یک میلیون و دویست هزارتومان فقط ۵۰۰هزارتومان می پردازید

 

توضیحات بیشتر را در این صفحه مشاهده نمایید

 

اضافه‌کردن به سبدخرید