اندیکاتورهای تحلیلی حرفه ای

این مجموعه شاملی از اندیکاتورهای بسیار کاربردی می باشند که یا برای اولین بار طراحی شده اند و یا برای بورس ایران بازنویسی شده  مهمترین اندیکاتورهای این مجموعه عبارتند از:

اندیکاتورهای تحلیلی برای تحلیل گران تکنیکال

اندیکاتور کانال حمایت و مقاومت آراد تریدت

کانال حمایت و مقاومت را بصورت بسیار دقیقی ترسیم می نماید.

اندیکاتورهای تحلیلی

اندیکاتور پیش بینی روند

بصورت بسیار دقیقی با استفاده از داده های قبلی روند را برای یک روز تا یک سال پیش بینی می نماید هرچه تعداد روز برای پیش بینی کمتر باشد ضریب اطمینان بالاتر می باشد این اندیکاتور برای اولین بار طراحی شده هست که دارای امکانات زیادی از جمله ارسال هشدارها به ایمیل و تلفن و امکان تغییر بازه های زمانی و…. می باشد.

اندیکاتور سیگنال یاب فوق حرفه ای

میانگین متحرک انطباقی

این اندیکاتور علاوه بر رسم دقیق روند می تواند یک سیگنال یاب قوی نیز بشمار رود قطع خط پررنگ توسط خط باریک از پایین به بالا سیگنال ورود و بالعکس سیگنال خروج می باشد.علاوه بر آن تغییر رنگ آن ابزاری بسیار دقیق برای حذف سیگنال های ضعیف سایر اندیکاتورهای هشداردهنده سیگنال می باشد.

اندیکاتور سیگنال یاب فوق حرفه ای

حتی با از تغییر رنگ خطوط می توانید بعنوان یک سیگنال ورود یا خروج مطمین استفاده نمایید.

اندیکاتور میانگین متحرک و موج شمار آراد تریدت

این اندیکاتور علاوه بر کارکردهای اندیکاتور بالا با استراتژی متفاوتی  کاربردهای بسیار گسترده تری نیز دارداز جمله سیگنال های عبور دو خط میانگین از خط نقطه چین میانه یا عبور قیمت از منطقه ابری موج شمار

اندیکاتورهای تحلیلی

از اندیکاتور موج شمار می توان بعنوان یک هشداردهنده سیگنال خرید و فروش و همچنین یک هشدار دهنده قوی تغییر روند استفاده نمود.

با تغییر رنگ خط میانگین نمایی روند نیز تغییر جهت می دهد و علاوه برآن می توان از انها بعنوان هشدار سیگنال نیز استفاده نمود.

یکی از مهمترین سیگنال های ورود و خروج عبور خط باریک میانگین نمایی از منطقه ابری و خط میانگین وسط محدوده ابری می باشد.

باریکی و پهنای منطقه قرمز رنگ نشاندهنده قدرت روند می باشد. و همچنین هر موج با پهنای باریک شروع می شود و به بیشترین پهنای ود می رسد و مجددا باریک می گردد.

اندیکاتور معامله روند

اندیکاتوری بسیار قدرتمند برای حذف سیگنال های ضعیف و همچنین تغییر رنگ آن سیگنال بسیار معتبری بشمار می آید.در حقیقت این اندیکاتور برای شناسایی نوع روند از چند میانگین استفاده می نماید وقتی ان میانگین ها همدیگر را قطع می کنند رنگ آن تغییر می کند و این کار پیچیده ای نیست.

اندیکاتور سیگنال یاب فوق حرفه ای