نوامبر 14, 2016

درباره ما

با فعال شدن  پشتیبانی نرم افزار متاتریدر توسط شرکت های داخلی، سال ها بود که اکثر اندیکاتورهای مربوط به این نرم افزار که در بازار ایران توسط دیگر وب سایت ها و یا وبلاگ ها با اشتراک و هزینه چند صدهزارتومان ارایه می شدند چیزی نبودند جز همان ترجمه خط بخط همان اندیکاتورهای سایر بورس های خارج که هیچ سنخیتی با بازار داخل نداشتند چه بسا خیلی از شاخص ها و یا اندیکاتورها همدیگر را نقض می کردند در اکثر موارد حتی همان نسخه اولیه بدون کمترین ویرایشی توسط برخی از این سودجویان بفروش می رسد از این رو جای چنین اندیکاتورهایی که برای بازار ایران بومی سازی شده باشند خالی بود از طرف با توجه به ارتباط  و همکاری نزدیک و استفاده از تجربیات و نرم افزارهای همدیگر توسط سه تیم بورسیران، پسام و اراد تریدت، از انجا که این اندیکاتورها بوفور توسط همدیگر استفاده و تست شده اند، با توجه به نیاز شدید بازار به اندیکاتورها و سیستم های بومی برای مفید تریدر(متاتریدر۵) این مجموعه که کاملا تست شده می باشند برای بورس ایران ارایه گردید تا از یک طرف هم نیاز کاربران آماتور با کمترین دانش و علم تحلیلی را براورده سازد و هم نیاز کاربران حرفه ای مبنی بر صرفه جویی در وقت و دریافت هشدارها در ایمیل و هم اطمینان از عدم تناقض در اندیکاتورها و یا شاخص های استفاده شده در هشدارهای ورود و خروج از سهم، براورده شود

از این رو مهمترین همکاران که در طراحی و تست اندیکاتورها بطور مکرر از تجربیات و علم تحلیلی و پژوهشی انها بهره گرفته شده است عبارتند از

همکاران تیم آراد تریدت

همکاران تیم بورسی پسام

همکاران تیم بورسی بورسیران

و تشکر خاص از پشتیبانی آقای حسینی بر کارشناس ارشد اقتصاد، و خانم نصرتی و مهندس م.حسینی  بر

ضمن اینکه کلیه اقدامات قانونی برای ثبت و اخذ تاییدیه فنی نرم افزاری از مراجع ذیربط  برای اندیکاتورهای اختصاصی که برای اولین بار توسط این گروه طراحی و برنامه نویسی شده اند انجام شده و فعالیت سایت بصورت قانونی و تحت عنوان سيستم هوشمند تحليل بورس ارادتريديت ارایه می شود

برای ارتباط با ما از این صفحه استفاده نمایید